hfernald

Privacy in de zorg

Veilige medische gegevensuitwisseling in de zorg De AVG geldt voor iedereen en alle organisaties die te maken hebben met persoonsgegevens.Dus ook voor de zorgsector. Bij zorg gaat het vaak om bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over medische gegevens. Het patiëntendossier is een essentieel instrument voor het verlenen van patiëntenzorg. De WGBO vormt het juridisch kader voor de relatie tussen ... Lees meer

Privacy en de rol van ondernemingsraden

Welke rol heeft de ondernemingsraad (OR) bij de implementatie van de AVG/GDPR? Ondernemingsraden spelen bij de  privacybescherming  van medewerkers  op  de  werkplek  een  cruciale  rol.  De Wet op de  Ondernemingsraden  bepaalt  dat  een  ondernemer  de instemming  van  de  ondernemingsraad  nodig  heeft  als  hij regelingen  voor  persoonsgegevens  van  medewerkers  wil verwerken.  Per 1 september 2001 is ... Lees meer

Privacy en de AVG in het Sociaal domein

Kernpunten van de visie op gegevensverwerking en privacy in het sociaal domein Deze visie is gebouwd op de volgende pijlers: balans tussen noodzakelijke gegevensverwerking vanuit de maatschappelijke opgave in het sociaal domein en borging van de privacy, versterking van de positie van de burger  en versterken van de democratische verantwoording over gegevensverwerking en privacy op ... Lees meer

Privacy in het Onderwijs

Het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy  Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ICT en persoonsgegevens ... Lees meer