Privacybemiddeling

Privacy in de zorg

Veilige medische gegevensuitwisseling in de zorg De AVG geldt voor iedereen en alle organisaties die te maken hebben met persoonsgegevens.Dus ook voor de zorgsector. Bij zorg gaat het vaak om bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over medische gegevens. Het patiëntendossier is een essentieel instrument voor het verlenen van patiëntenzorg. De WGBO vormt het juridisch kader voor de relatie tussen ... Lees meer

Privacy en de rol van ondernemingsraden

Welke rol heeft de ondernemingsraad (OR) bij de implementatie van de AVG/GDPR? Ondernemingsraden spelen bij de  privacybescherming  van medewerkers  op  de  werkplek  een  cruciale  rol.  De Wet op de  Ondernemingsraden  bepaalt  dat  een  ondernemer  de instemming  van  de  ondernemingsraad  nodig  heeft  als  hij regelingen  voor  persoonsgegevens  van  medewerkers  wil verwerken.  Per 1 september 2001 is ... Lees meer

Privacy en de AVG in het Sociaal domein

Kernpunten van de visie op gegevensverwerking en privacy in het sociaal domein Deze visie is gebouwd op de volgende pijlers: balans tussen noodzakelijke gegevensverwerking vanuit de maatschappelijke opgave in het sociaal domein en borging van de privacy, versterking van de positie van de burger  en versterken van de democratische verantwoording over gegevensverwerking en privacy op ... Lees meer

Privacy in het Onderwijs

Het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy  Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ICT en persoonsgegevens ... Lees meer

Kunstmatige intelligentie en decentrale applicaties

Tot mijn genoegen zag ik dat nu ook een fabrikant van producten voor gebitverzorging een tandenborstel met kunstmatige intelligentie heeft geïntroduceerd. Op basis van gegevens over het poetsen van duizenden mensen kan de tandenborstel ervoor zorgen dat fout poetsen gecorrigeerd wordt. Dit is opnieuw een voorbeeld van nieuwe en goede toepassingen op het gebied van ... Lees meer

Privacy in gedecentraliseerde systemen

Decentralisatie Door de daling van kosten voor opslag en communicatie van gegevens is het mogelijk geworden geautomatiseerde systemen te decentraliseren. In plaats van een centraal systeem op een plek, wordt het systeem verdeeld over meerdere plekken op de wereld afhankelijk van opslagcapaciteit en kosten. Dit heeft gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, want die gegevens ... Lees meer