Diensten en oplossingen

Privacy Management Systeem (PMS) ®

Deze modules maken samen het

Privacy Management Systeem ®

Rechten van de Betrokkene (Burgers, Consumenten, Werknemers)

Privacy Awareness scans (0-meting)

Privacy Readyness scans (0-meting)

Bestuurdersaansprakelijkheid audit (compliance audit)

Programma voor bestuurders, toezichthouders en dagelijks verantwoordelijken ten aanzien van, Goed Bestuur, Governance, Integriteit, Ethiek, Modern Leiderschap, inclusief een ‘overdrachtsdossier’ bij vertrek en aanstelling van nieuwe leidinggevenden, die privacy hoog in het vaandel hebben staan

Ondersteuning Ondernemers- en medezeggenschapsraden bij de waarborging van de Privacy voor eigen medewerkers

Onafhankelijke uitvoeren van een Gegevens Effect Beoordeling (DPIA)

Inrichten Privacy Organisatie (afhankelijk van omvang en complexiteit)

Opstellen van privacy beleid, informatiebeleid, verwerkersovereenkomst(en), bewaartermijnen, privacy processen voor datalekken en verzoek tot inzage en autorisatielijsten (o.a. in ketens)

Privacy dashboard, privacy audits

Functionaris van de Gegevensbescherming a.i.

Functionaris van de Gegevensbescherming as a Service

Functionaris van de Gegevensbescherming (licentiemodel)

Privacy Workshops (diverse thema’s en onderwerpen)

Certificeringsprogramma’s Functionaris van de Gegevensbescherming (samen met de Haagse Hogeschool)

Onderzoek en Adviesopdrachten in het kader van de waarborging van de privacy

Bibliotheek met alle relevante brondocumenten en achtergrondinformatie over GDPR/AVG

Lesstof en Curriculumontwikkeling voor onderwijsinstellingen voor het opleiden in het privacy vakgebied

Statement of Accountability (FG-verklaring), inclusief implementatie-, verbeter- en onderhouds- en beheer programma’s

Eeen volledige, integrale toolbox voor organisaties in het kader van de naleving van de privacy regel- en wetgeving

Om aan te sluiten bij het Privacybemiddeling.nl platform, dient u als organisatie een FG-er te hebben aangesteld, op basis van dit registratienummer kunt u zich aansluiten bij deze beproefde, bewezen methodiek.

U ontvang na het doorlopen van het privacy programma een FG-verklaring (inclusief een jaarlijkse audit), dit betreft een privacy management dossier (dashboard) voor uw eigen specifieke situatie, zodat u altijd een up-to-date overzicht heeft van uw status en voortgang.

Het Privacybemiddeling.nl team heeft de afgelopen jaren ook kennis & ervaring opgedaan op het gebied van CyberSecurity, BlockChain, Robotica, Artificial Intelligence (Kunstmatige Intelligentie) en SmartContracts en de impact hiervan op de privacy van de betrokkene en fungeert hierin als een ‘trusted advisor’, gesprekspartner.

Bent u nieuwsgierig. Wilt u weten wat wij voor elkaar kunnen betekenen? Neem dan contact op via het onderstaande contactformulier. Wij zullen dan op korte termijn met u contact opnemen.

Privacybemiddeling.nl

Meer weten? Klik op één van onderstaande iconen:

Meer weten over Privacy Management Systeem ®

Bent u zich bewust van de status- en voortgang van het privacybeleid binnen uw organisatie en heeft u dit voldoende vastgelegd, gedocumenteerd?

Neem contact op met Henk Fernald, bel +31 (0) 6 40 23 24 95.