Over Privacybemiddeling

Privacybemiddeling.nl is een platform voor geregistreerde Functionarissen van de Gegevensbescherming die onafhankelijk, ‘betrokkenen’ en ‘organisaties’ helpen bij een succesvolle vertaling van theorie (regel- en wetgeving) naar een in de praktijk toepasbare aanpak en implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uniform toepasbaar

Wij doen dit op basis van een gestandaardiseerde aanpak, uniform toepasbaar voor verschillende privacy-vraagstukken voor diverse koepels, branches en sectoren alsmede organisaties.

Door voormalig directeuren van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is het Privacy Management Systeem (PMS) ® als een compleet, volledig en unieke toolbox in haar soort omschreven, dat de Functionaris van de Gegevensbescherming (Privacy Officer, Security Officer) helpt bij het succesvol uitvoeren van zijn functie.

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers van Privacybemiddeling.nl zijn Henk Fernald en Onno-Hans Noteboom in samenwerking met La Convivialité en Goed Online.