Over Henk Fernald

Henk Fernald

Henk Fernald is sinds 1999 betrokken bij de invoering, naleving en toezicht op de Wet op de Bescherming van de Persoonsgegevens (WBP) die sinds 2016 is opgegaan in de Europese regel- en wetgeving ten aanzien van General Data Protection Regulation (GDPR).

In ruim 20 jaar heeft Henk Fernald diverse branches, koepels en organisaties bijgestaan bij het succesvol implementeren van deze regel- en wetgeving. Hij heeft aan de basis gestaan van de oprichting van de beroepsvereniging voor functionarissen voor de gegevensbescherming (NGFG). Hij wordt met regelmaat door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gevraagd voor advies bij complexe privacyvraagstukken, op basis van zijn historisch besef, en is als opleider/trainer betrokken bij diverse opleidingsprogramma’s in het kader van privacy.

In 2008 en 2009 heeft hij de prijs gewonnen voor het beste idee van Nederland, dat aan de basis heeft gestaan van het huidige Privacy Management Systeem (PMS) ®. Een generieke integrale aanpak die organisaties ontzorgt bij de succesvolle naleving van de AVG regel- en wetgeving.

Gedurende zijn jarenlange ervaring heeft Henk Fernald een generiek Privacy Management Systeem (PMS) ® ontwikkeld, dat op licentiebasis kan worden ingezet in ketensamenwerkingen en binnen organisaties, waar privacy een serieuze plek inneemt, of organisaties die FG-plichtig zijn. Tevens helpt het ‘betrokkenen’ bij het verantwoord omgaan met de privacy van de rechten van de betrokkene. Het Privacy Management Systeem (PMS) ® betreft een integrale aanpak die bestaat uit losse modules die een Functionaris van de Gegevensbescherming helpt bij het goed uitvoeren van zijn onafhankelijke rol. Daarnaast biedt deze ‘betrokkenen’ en ‘organisaties’ grip op een succesvolle waarborging van de privacy.

 

Privacybemiddeling.nl

Meer weten? Klik op één van onderstaande iconen:

Diensten en oplossingen

Blog

Over ons

Contact