Privacybeleid

Privacybemiddeling begrijpt dat u uw persoonsgegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat Privacybemiddeling zorgvuldig om met deze informatie. Privacybemiddeling houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Privacybemiddeling heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt Privacybemiddeling uit welke gegevens Privacybemiddeling van u nodig heeft en waarvoor Privacybemiddeling ze gebruikt.

Opslag gegevens

Privacybemiddeling slaat de persoonsgegevens die Privacybemiddeling van u of van uw werkgever ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Privacybemiddeling ontvangt tijdens het inschrijfproces (ook wanneer het proces wordt afgebroken), bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact met Privacybemiddeling opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), e-mailadres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de opdracht waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief eventuele betalingsgegevens.
 • Uw feedback over de opdracht en overige informatie die u geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van uw opdracht, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en/of u de opdracht (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik gegevens

Privacybemiddeling gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opdracht.
 • Verzorging van de door u gekozen opdracht.
 • Analyses uitvoeren zodat Privacybemiddeling zijn dienstverlening kan verbeteren.
 • Advies geven over een te volgen opdracht.
 • U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
 • U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting

 • Privacybemiddeling anonimiseert de persoonsgegevens die Privacybemiddeling gebruikt voor analyses. In onze analyses bent u daardoor onherkenbaar.
 • In sommige gevallen werkt Privacybemiddeling samen met externe dienstverleners, zoals associates en examenbureaus. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw opdracht. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Tot slot, het kan zijn dat Privacybemiddeling door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. Privacybemiddeling deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt Privacybemiddeling alleen toe aan zijn lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen.

Beveiliging en bewaartermijn

Privacybemiddeling beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Privacybemiddeling bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan Privacybemiddeling uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal Privacybemiddeling de gegevens altijd anonimiseren.

Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

U mag altijd uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Daarnaast kunt u Privacybemiddeling vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kunt u aangeven dat u wilt dat Privacybemiddeling uw gegevens beperkt gebruikt.

Wilt u een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan telefonisch contact met ons op. Privacybemiddeling reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op uw verzoek. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleert Privacybemiddeling eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer Privacybemiddeling volgens de wet uw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal Privacybemiddeling u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment Privacybemiddeling uw gegevens wel kan verwijderen.

Klacht

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, kunt u bij ons een klacht indienen (klik hier voor onze contactgegevens). U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Privacybemiddeling heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. De functionaris houdt toezicht op de toepassing en de naleving van de privacy regelgeving.

Wijzigingen Privacybeleid

Privacybemiddeling kan het Privacybeleid wijzigen. Als u graag wilt weten hoe Privacybemiddeling uw gegevens beschermt en gebruikt en voor welke doelen, raden we u aan dit Privacybeleid regelmatig te lezen.

Laatst gewijzigd op 25 november 2019