Komt u naar één van de Studiedagen?

Introductie

Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. Een belangrijke waarde in onze samenleving. Dit is al vastgelegd in de Wet op de bescherming van persoonsgegevens van 6 juli 2000 en is overgenomen en verder uitgebreid in de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Een wet die sinds 25 mei 2018 officieel van kracht is gegaan.

Inmiddels werken veel organisaties en ketens aan het succesvol garanderen en waarborgen van deze regel- en wetgeving en hebben een vertaling gemaakt naar de eigen omgeving. Inmiddels is er op vele terreinen kennis en ervaring opgedaan, zijn good- en best practises en vele lessons learned opgedaan.

Veel organisaties gebruiken hierbij het Privacy Management Systeem ® als toolbox om handen en voeten te geven aan meestal vaak complexe vraagstukken, ondersteund met het ‘future of work 4 all – model ®.

Een gestandaardiseerde aanpak voor een gehele keten, vergroot het bewustzijn en de gezamenlijke ambitie. Het vergroot de ‘gelijke kansen voor iedereen’. Inmiddels heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (A.P) diverse sancties opgelegd en heeft de Civiel Rechter de nodige boetes uitgedeeld.

Privacybemiddeling.nl organiseert met regelmaat Leer- en Innovatiebijeenkomsten om met gelijkgestemden en georganiseerde tegenspraak met elkaar in gesprek te gaan over bij voorbeeld casuïstiek en lessons learned met elkaar te delen en elkaar te inspireren.

Voor wie

De leerbijeenkomst is bedoeld voor de functionaris gegevensbescherming, (chief) privacy officer, bestuurders, dagelijks verantwoordelijken, information-, securityofficer en geïnteresseerden in de privacy van betrokkenen.

Programma:

Tijdens de leerbijeenkomst gaan wij in op de actuele ontwikkelingen ten aanzien van het thema van de leerbijeenkomst. Na een algemene inleiding, waarin wij kennis willen delen om een gezamenlijke taal te formuleren, gaan wij inspiratie opdoen aan de hand van een actualiteit en/of een specifieke cases. In het laatste deel gaan wij zelf aan de slag om de inzichten toe te passen in de eigen praktijk.

De kapstok voor het programma is het ‘Privacy Management Systeem’ waarin de juridische-, technologische- en organisatorische aspecten van de General Data Protection Regulation (GDPR) / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangevuld met de specifieke branchecodes voor de verschillende segmenten.

Inhoud:

12.30 uur:                    ‘Ontvangst, Registratie, Lunch’

13.15 uur:                    ‘Opening & Inleiding, ophalen van leervragen

13.30 – 14.15 uur:      ‘Keynote spreker over ‘Privacy management’

14.30 – 15:30 uur:      ‘Wat is een Data Privacy Impact Assessment’

15:45 – 16:30 uur:      ‘Toekomstvisie Privacy in een digitale wereld’

16:45 – 17:15 uur:       ‘Privacy vraagt om een integrale aanpak’

17:30 – 18:00 uur:       ‘Ophalen van ‘leer resultaten en -opbrengsten’

18:15 uur:                     ‘Afsluiting’

18:30 – 20:00 uur:       ‘Netwerkdiner’

Door wie:

Het programma wordt verzorgd door: Henk Fernald (Chief Privacy Officer, Privacybemiddeling.nl), Professor Dr. Steef Peters (Digitalisering & Dataficering, Cyber Security en Onno-Hans Noteboom  (Privacy vraagt om een integrale aanpak). Daarnaast door een externe gastspreker (case inbrenger) ten aanzien van het thema/onderwerp.

Uw investering:

Uw investering voor de leerbijeenkomst  (studiedag) is mogelijk vanaf 95 euro per persoon, exclusief btw. Wanneer u onverhoopt bent verhinderd, kunt u te allen tijde een vervanger sturen. Indien u zonder afmelding niet aanwezig bent zijn wij genoodzaakt, in het kader van het NO-SHOW beleid u een extra 45 euro, exclusief btw in rekening moeten brengen.

Opmerkingen:

Wilt u zelf een actuele bijdrage leveren aan de inhoud van een bijeenkomst? Neem dan contact op met Henk Fernald (www.privacybemiddeling.nl, [email protected]) wij helpen u graag verder om uw thema, onderwerp gerelateerd aan privacy op de agenda te zetten. Wij helpen u ook graag wanneer u een kennis- en inspiratiesessie (awareness) bijeenkomst wilt organiseren binnen uw eigen organisatie.

Registratie en aanmelden: 

Wilt u deelnemen aan een van de studiedagen, meld u dan snel aan.

Voor deze studiedagen hebben wij verschillende aanmeld mogelijkheden:

Niet- Leden:

De deelnameprijs bedraagt 595 euro, exclusief btw per persoon. (Elke 2e persoon van dezelfde organisatie ontvangt 50% korting).

Leden:

De deelnameprijs bedraagt 295 euro, exclusief btw per persoon, onder vermelding van uw geregistreerd FG-nummer.

Jong professionals, tot 24 jaar :

De deelnameprijs bedraagt 95 euro, exclusief btw per persoon. (Wij verwachten hiernaast een actieve bijdrage in de organisatie van  het programma tot een maximum van 16 uur)

Hiervoor maakt u deel aan een inspirerende studiedag, met lunch & diner (buffet) en catering

Door voormalig directeuren van de Autoriteit Persoonsgegevens (A.P) is de Privacy Management Methode (P.M.M ®) omschreven als een compleet, volledig en unieke Toolbox waarmee de functionaris ondersteunt wordt bij de realisatie en implementatie van dit proces.

Voor meer informatie:

Functionaris voor de gegevensbescherming: Henk Fernald;

Email: [email protected], of  [email protected]

  • Mobiel: 06 402 324 95