Privacy in de zorg

Privacy in de zorg

Veilige medische gegevensuitwisseling in de zorg De AVG geldt voor iedereen en alle organisaties die te maken hebben met persoonsgegevens.Dus ook voor de zorgsector. Bij zorg gaat het vaak om bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over medische...
Privacy in het Onderwijs

Privacy in het Onderwijs

Het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy  Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Het is...