Privacy in de zorg

Privacy in de zorg

Veilige medische gegevensuitwisseling in de zorg De AVG geldt voor iedereen en alle organisaties die te maken hebben met persoonsgegevens.Dus ook voor de zorgsector. Bij zorg gaat het vaak om bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over medische...
Privacy in het Onderwijs

Privacy in het Onderwijs

Het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy  Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Het is...
Globalisering en Blockchain

Globalisering en Blockchain

De huidige grote problemen op het gebied van klimaat, welvaart en gezondheid zijn globale problemen en kunnen niet meer lokaal worden opgelost. De uitstoot van CO2 door landen en bedrijven beperkt zich niet tot landsgrenzen, economische maatregelen in een land hebben...